Samfällighet Eken 2

Information för och om samfällighetsföreningen Eken 2

Övrigt

Bredband via Fibra finns framdraget till varje fastighet. Kabel-TV grundutbud finns via Telenor. I månadsavgiften ingår kallvatten, avlopp, sophämtning, snöröjning, underhåll av tak, yttre fasad,.

Sophantering

För att hålla kostnaderna nere källsorterar vi hushållssoporna.  Läs mer på: Sortera rätt Sop skåp finns vid varje garagelänga, mot Lövstagatan. Där finns kärl.

Historik

Ett urval händelser ur föreningens historia. Saknas det något viktigt eller är något felaktigt så hör av er till webbredaktören eller någon ur styrelsen..

Föreningsfakta

Eken 2 Samfällighetsförening är en samfällighetsförening för hushållen på Lövstagatan 1-93 (udda nummer) i Västerås, Västmanlands län. Länga A (69-93) Länga B (43-67) Länga.

Fastighetsskötsel

Arbeten som utförs av medlemmarna Mycket av fastighetsskötseln sköts av medlemmarna själva. Föreningen har en städbricka per huslänga som cirkulerar enligt ett rullande schema..