Arbeten som utförs av medlemmarna

Mycket av fastighetsskötseln sköts av medlemmarna själva. Föreningen har en städbricka per huslänga som cirkulerar enligt ett rullande schema. Varje hushåll har den en vecka åt gången. Schema finns även uppsatta på informationstavlorna och här på hemsidan.

Det hushåll som för tillfället har städbrickan ansvarar för följande gemensamma städning:

  • borstning/skottning/sandning av hela ytan framför sopskåpen, säkerställ att sopdörrar går att öppna efter sandning. Vid behov av saltning finns det i pannrummet.
  • ta upp sopor från golvet i soprummet 
  • snöröjning framför dörr till pannrummet

Varje medlem ansvarar för att skotta och sanda en gångbar väg framför sin tomt. Borste och spade finns i sopskåpen. Sandlåda finns utanför sopskåpen. Extra sand och sandspridare finns i panncentralen. 

Med hjälp av din dörrnyckel når du:

  • panncentralen, belägen i porten närmast cykelbanan i den södra garagelängan. Det finns även fasadstenar där för utbyte av trasiga sådana. Det finns en utsedd pannskötare, se listan över förtroendevalda.
  • stegarna vid sopskåpen.

Observera att det är originalnyckeln till ditt hus som ska användas, så planerar du att byta lås, se till att spara en gammal nyckel så du kommer åt panncentral etc.

Snöröjning / upptagning av sand på våren 

Plogning av påfartsvägarna görs av kontrakterad entreprenör. Denna plogning sker i samband med den kommunala ”snösvängen”. Plogningen sker ofta under kvälls- och nattetid. 

På våren beställs upptagning av sand från vinterns sandning av entreprenör. Styrelsen försöker informera så gott de kan i tid innan det utföres, dock kan entreprenören vara väldigt snabba ibland och komma tidigare än vad som är sagt.