Samfällighet Eken 2

Information för och om samfällighetsföreningen Eken 2

Nyhetsarkiv

Här finner ni nyheter tidigare publicerade på startsidan

Nyhetsarkiv

  • Dokument från 2020 års stämma finns att tillgå.
  • Kallelse till årsmöte 2021-04-14
  • Dokument från årets stämma finns nu att tillgå.
  • Samfälligheten kommer genomföra en förstudie angående relining av avloppsledningarna. Xtreamclean Högtrycksspolning AB som föreningen har anlitat för just förstudien, behöver ha tillgång till varje lägenhet.
  • Det kommer filmas/spolas från varje lägenhet från brunnen i tvättstuga/bad och även från avloppet på wc/bad på övervåningen.
  • Efter denna filmning kommer vi få en sammanställning där vi kan se hur konditionen är på avloppsrören, se om det är akut hos någon mm.
    Det tar ca 1 dag per huslänga och dom börjar på länga D, Lövstagatan 1-17 och sedan går dom vidare.
  • Information om förbättrad sopsortering och fett-vett publicerade
  • Städdag. Söndag 16:e juni kl 10-12. Samling vid pannrummet. I år blir det lite mindre att städa då allt ogräs efter gatan är borta men vi har soprummen och vi kommer att sätta upp nya informationstavlor på gavlar på garage så finns det en elektriker i föreningen så blir vi glada om du kan koppla in elen. Efter städning blir det som vanligt grillning.