Samfällighet Eken 2

Information för och om samfällighetsföreningen Eken 2

Föreningsfakta
On

Eken 2 Samfällighetsförening är en samfällighetsförening för hushållen på Lövstagatan 1-93 (udda nummer) i Västerås, Västmanlands län. Länga A (69-93) Länga B (43-67) Länga.

Övrigt
On

Bredband via Fibra finns framdraget till varje fastighet. Kabel-TV grundutbud finns via Telenor. I månadsavgiften ingår kallvatten, avlopp, sophämtning, snöröjning, underhåll av tak, yttre fasad,.

Sophantering
On

För att hålla kostnaderna nere källsorterar vi hushållssoporna.  Läs mer på: Sortera rätt Sop skåp finns vid varje garagelänga, mot Lövstagatan. Där finns kärl.

Historik
On

Ett urval händelser ur föreningens historia. Saknas det något viktigt eller är något felaktigt så hör av er till webbredaktören eller någon ur styrelsen..

Fastighetsskötsel
On

Arbeten som utförs av medlemmarna Mycket av fastighetsskötseln sköts av medlemmarna själva. Föreningen har en städbricka per huslänga som cirkulerar enligt ett rullande schema..

Bo & Leva
On

Bilar Barn är levande varningsmärken! Respektera den låga hastighetsgränsen, den är till för vår gemensamma säkerhet. Kör inte i onödan på tillfartsvägarna mellan huslängorna!.