Ett urval händelser ur föreningens historia. Saknas det något viktigt eller är något felaktigt så hör av er till webbredaktören eller någon ur styrelsen.

2022

Krav på samfälligheter att bli momsregistrerade. I samband med det valde vi att även momsregistreras 5 år tillbaka för att dra nytta av avdrag för bytet av värme- och varmvattensystem.

2016-2017

Byte av värme- och varmvattensystem.

2008-2015

Kommer kompletteras senare

2007

Om asfaltering av de två övre tillfartsvägarna.

2006

Alla har genomfört byte till värmeväxlare eller regleringsventil.

2005

Bredband installeras.

1999

Byte till plattvärmeväxlare påbörjas.

1987

Garagetak (plåt). Arbetet utfört av medlemmar.

1985

Dränering framför 43-67 och 69-89. Arbetet utfört av medlemmar.

Föreningsform byts från ekonomisk förening till samfällighetsförening.

1984

Byte av kallvattenrör på vinden.

1982

Hustak: Korrugal (aluminiumplåt med beläggning)

1976

Fasad. Coloroc.

Dörrar, lampor och husnummer.

1975

Stegar på fasad och tak.

1958

Området bebyggs.