För att hålla kostnaderna nere källsorterar vi hushållssoporna. 

Läs mer på: Sortera rätt

Sop skåp finns vid varje garagelänga, mot Lövstagatan. Där finns kärl för:

 • komposterbart avfall
 • restavfall
 • plast
 • papp
 • tidningar

Sopbilen kommer normalt en gång i veckan.

 • Förslut soppåsarna ordentligt!
 • Lägg inte soppåsarna så att kärlen blir överfulla! Ofta finns det plats i kärlet strax intill. Om alla kärl är fulla, släng i Eken 2’s andra sop skåp.
 • Om sopbilen hämtar överfulla kärl så måste föreningen (det vill säga vi själva) betala extra för det.
 • Om soporna är felaktig sorterade så får föreningen betala extra för det, t.ex. målarfärgsburk, grov eller el-avfall i brännbart.

Soppåsar för komposterbart avfall finns att hämta i eller på återbruken.

 • Fett-trattar är utdelade till de boende. Detta för att för att skona våra avlopp och miljön. 

Läs mer på: Vad händer med fettet

Sopor som inte skall lämnas i sopskåpen:

 • Metallglas och batterier skall lämnas på någon återvinningscentral. Den närmaste återvinningscentralen finns på parkeringen bakom Hemköp Malmaberg (Gunnilbogatan).
 • Grov avfallfarligt avfall, el-avfall och stekfett skall lämnas på något återbruk. Det finns återbruk på bland annat på Ängsgärdet och Stenby.

För mer information om källsortering, återvinningscentraler och återbruk, se Vafabs webbplats.