Samfällighet Eken 2

Information för och om samfällighetsföreningen Eken 2

Sophantering

För att hålla kostnaderna nere källsorterar vi hushållssoporna.  Läs mer på: Sortera rätt Sop skåp finns vid varje garagelänga, mot Lövstagatan. Där finns kärl.

Fastighetsskötsel

Arbeten som utförs av medlemmarna Mycket av fastighetsskötseln sköts av medlemmarna själva. Föreningen har en städbricka per huslänga som cirkulerar enligt ett rullande schema..