Bilar

Barn är levande varningsmärken! Respektera den låga hastighetsgränsen, den är till för vår gemensamma säkerhet. Kör inte i onödan på tillfartsvägarna mellan huslängorna!

Parkering

Det råder parkeringsförbud på tillfartsvägarna mellan huslängorna eftersom det blir mycket trångt om det står bilar parkerade där. Parkeringsförbudet gäller även uppfarterna mot cykelbanan. Formellt har föreningen rätt att ta ut parkeringsavgifter på våra egna tillfartsvägar. I- och urlastning är naturligtvis tillåten. Tänk på att:

  • grannarna måste kunna komma in/ur sina garage eller till/från sina egna hem,
  • ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste kunna komma fram.

Parkera i garaget, på den egna uppfarten eller utmed Lövstagatan, men inte på tillfartsvägarna.

Biltvätt

Eken 2 följer Västerås Stads miljöpolicy gällande tvättning av bil och har därmed ingen yta som är godkänd att tvätta bil på.

Tvättning av bil på egen mark ska i möjligaste mån undvikas. Om man måste göra det så ska det ske med miljövänliga produkter på egen gräs- eller grusbelagd tomtmark.

Läs mer på: Därför ska du inte fultvätta bilen

Radio/TV/Data

År 2005 installerades bredband i föreningen. Det är anslutet till Fibra. Varje hushåll har ett uttag för bredbandstjänster (internet, tv, ip-telefoni med mera). För vidare information om tillgängliga tjänster se Fibras hemsida.

Föreningen har avtal med Telenor om kabel-tv men har som plan att fasa ut det under 2023 till förmån för TV via bredband.