Samfällighet Eken 2

Information för och om samfällighetsföreningen Eken 2

Övrigt

Bredband via Fibra finns framdraget till varje fastighet. Kabel-TV grundutbud finns via Telenor. I månadsavgiften ingår kallvatten, avlopp, sophämtning, snöröjning, underhåll av tak, yttre fasad,.