Eken 2 Samfällighetsförening är en samfällighetsförening för hushållen på Lövstagatan 1-93 (udda nummer) i Västerås, Västmanlands län.

Länga A (69-93)

Länga B (43-67)

Länga C (19-41)

Länga D (1-17)

Kontaktinformation och föreningsfakta

Postmottagare: 

Eken2 Samfällighetsförening c/o Paola Sartori Ryn

Lövstagatan 1

723 40 Västerås

Organisationsnummer: 716412-4054

BG: 471-9373

Samfällighetsavgiften

Avgiftens storlek beslutas av årsstämman. För närvarande (år 2022) är samfällighetsavgiften 3 000 kronor per hushåll och månad. 

Styrelsen har under de senaste åren arbetat mycket med att få till en underhålls- och förnyelseplan för att se hur mycket som ska avsättas till vår underhålls- och förnyelsefond för framtida utgifter för underhåll, renovering och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar. 

Bland annat ingår kostnader sophämtningsavgift, kallvatten, yttre fasad, tak, snöröjning av tillfartsvägar och gemensamma VVS-ledningar.

Utgifter för varmvatten, fjärrvärme, hushållsel, försäkring och fönster-/dörrbyte ingår inte i samfällighetsavgiften.

Styrelsen 2022

Siffran inom parentes anger husnummer.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

  • Mikael Östman (3)

Övriga förtroendevalda

Revisorer

  • Jessica Holmström (25)
  • Susanne Eriksson (75)

Revisorssuppleanter

  • Lena Engström (37)

Valberedning

  • Jonas Åkesson (79)
  • Anders Nyman (39)

Pannskötare

  • Johan Andersson (21)

Hemsideansvarig

  • Mattias Nässén (67)