Fastighetsskötsel

Arbeten som utförs av medlemmarna

Mycket av fastighetsskötseln sköts av medlemmarna själva. Föreningen har en städbricka per huslänga som cirkulerar enligt ett rullande schema. Varje hushåll har den en vecka åt gången.

Det hushåll som för tillfället har städbrickan ansvarar för följande gemensamma städning:

  • borstning/skottning av plattan framför sopskåpen,
  • snöröjning och sandning av påfartsväg vid Lövstagatan samt cykel- och gångstig.

Varje medlem skottar och sandar en gångbar väg framför sin tomt. Borste och spade finns i sopskåpen, längst till vänster. Sandlåda finns utanför sopskåpen. Extra sand och sandspridare finns i panncentralen.

Med hjälp av din dörrnyckel når du:

  • panncentralen, garageporten närmast cykelbanan i den södra garagelängan. Där finns extra sand och sandspridare. Det finns även fasadstenar för utbyte av trasiga sådana. Det finns en en utsedd pannskötare, se listan över förtroendevalda.
  • gavelluckorna närmast cykelbanan. Där finns kranar för fjärrvärme och kallvatten.
  • stegarna vid sopskåpen.

Observera att det är originalnyckeln till ditt hus som ska användas, så planerar du att byta lås, se till att spara en gammal nyckel så du kommer åt panncentral etc.

Snöröjning

Plogning av påfartsvägarna görs av kontrakterad entrepenör. Denna plogning sker i samband med den kommunala ”snösvängen”. Plogningen sker ofta under kvälls- och nattetid.

Planerat underhåll

Just planeras det för byte av värme- och varmvatten-system, detta då det nuvarande systemet delvis är från när husen byggdes och nu börjar närma sig slutet.