Välkommen!

Eken 2 är en samfällighetsförening för boende i några vita radhuslängor i Västerås, här samlar vi information som våra medlemmar kan behöva.

Aktuellt

  • Dokument från 2020 års stämma finns att tillgå.

  • Kallelse till årsmöte 2021-04-14

  • Dokument från årets stämma finns nu att tillgå.

  • Samfälligheten kommer genomföra en förstudie angående relining av avloppsledningarna. Xtreamclean Högtrycksspolning AB som föreningen har anlitat för just förstudien, behöver ha tillgång till varje lägenhet.

  • Det kommer filmas/spolas från varje lägenhet från brunnen i tvättstuga/bad och även från avloppet på wc/bad på övervåningen.

  • Efter denna filmning kommer vi få en sammanställning där vi kan se hur konditionen är på avloppsrören, se om det är akut hos någon mm. Det tar ca 1 dag per huslänga och dom börjar på länga D, Lövstagatan 1-17 och sedan går dom vidare.

  • Information om förbättrad sopsortering och fett-vett publicerade

  • Tidigare publicerade nyheter