Välkommen!

Här finner ni nyheter tidigare publicerade på startsidan

Nyhetsarkiv

  • Städdag. Söndag 16:e juni kl 10-12. Samling vid pannrummet. I år blir det lite mindre att städa då allt ogräs efter gatan är borta men vi har soprummen och vi kommer att sätta upp nya informationstavlor på gavlar på garage så finns det en elektriker i föreningen så blir vi glada om du kan koppla in elen. Efter städning blir det som vanligt grillning.

  • Dokument från årets stämma samt finns nu att tillgå.

  • Årsmöte blir onsdagen den 24/4, kl 18-21 i Mötesplats Malmaberg.
  • Kallelse till årets stämma samt årsredovisning finns nu att tillgå.
  • Protokoll från stämman finns publicerade
  • Information om fakturering av fjärrvärme
  • Start av undermätning. Undermätning av värme och varmvatten som beslutades om på årsstämman kommer att ske via Mälarenergi från och med 1/1-18. Mer information hittar ni här