Byte av värme- och varmvattensystem

Vårt värme- och varmvattensystem är delvis sen husen byggdes på 50-talet och de har de senaste åren börjat fallera allt oftare. Styrelsen har därför på uppdrag av årmötet 2013 börjat arbetet med att begära in offerter för detta arbete. Vår partner är Mälarenergi då de har en lång och gedigen erfarenhet kring detta.

2018

Material inför ombyggnationen

Detaljritningar