Sopsortering

Vi kommer att utöka vår sopsortering i båda sopskåpen från 1/11-2019 vilket betyder att:

Kompostpåsar och redskap får vi lägga i ett av kompostskåpen (det får plats)

Kompletterande/utökande sopsortering blir:

  • 1 st plast

  • 1 st kartong

Lagom till uppstarten kommer det upp tydliga skyltar och ni kommer även få en broschyr i brevlådan som jag har beställt till var och en men jag bifogar även i detta mail en pdf: sortera rätt som ni kan läsa i.

Vi kommer även dela ut ”trattar” till alla med önskan om att alla tar hand om stekfettet på rätt sätt, allt för att skona våra avlopp och Miljön

Mer information: