Här lägger vi i styrelsen löpande upp protokoll från de styrelsemöten vi har

Protokoll