Föreningsfakta

Eken 2 Samfällighetsförening är en så kallad samfällighetsförening för hushållen på Lövstagatan 1-93 (udda nummer) i Västerås, Västmanlands län.

Här finns föreningen: Karta på Eniro.se

Kontaktinformation och föreningsfakta

Postmottagare: Paola Ryn, Lövstagatan 1, 723 40 VÄSTERÅS

Organisationsnummer: 716412-4054

Plusgirokonto: 20 30 99-7

Samfällighetsavgiften

En del kostnader samordnas av föreningen. Dessa är till exempel fjärrvärme, varmvatten och el i garage. Avgiftens storlek beslutas av årsstämman. För närvarande (år 2016) är samfällighetsavgiften 2 270 kronor per hushåll och månad. Avgiften är höjd för att klara av den kommande renoveringen av vatten- och värmesystemet.

I samband med debiteringen av perioden mars-april regleras avgiften för el i garage och varmvatten för föregående år. Mätarna för el i garage och varmvatten skall avläsas den 31 december varje år. Avläsningarna görs av respektive hushåll och lämnas till kassören så snart som möjligt efter årsskiftet, i början av januari.

I samband med debiteringen av perioden maj-juni betalas även avgiften för finansiering av serviceavtalet vi har för kabel-TV-nätet (300 kr).

Styrelsen 2016

Siffran inom parentes anger husnummer.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

  • Magnus Andersson (47)
  • Jörgen Nyberg (45)

Övriga förtroendevalda 2017

Revisorer

  • Jessica Holmström (25)

Revisorssuppleanter

  • Peter Bäckström (55)

Valberedning

  • Peter Andersson (23)
  • Anders Nyman

Pannskötare

  • Johan Andersson (21)

Hemsideansvarig

  • Peppe Hämeenniemi (utflyttad)