Föreningsfakta

Eken 2 Samfällighetsförening är en så kallad samfällighetsförening för hushållen på Lövstagatan 1-93 (udda nummer) i Västerås, Västmanlands län.

Här finns föreningen: Karta på Eniro.se

Kontaktinformation och föreningsfakta

Postmottagare: Eken2 Sammfällighetsförening c/o Paola Ryn, Lövstagatan 1, 723 40 Västerås

Organisationsnummer: 716412-4054

BG: 471-9373

Samfällighetsavgiften

En del kostnader samordnas av föreningen. Dessa är till exempel fjärrvärme, varmvatten och el i garage. Avgiftens storlek beslutas av årsstämman. För närvarande (år 2019) är samfällighetsavgiften 2 800 kronor per hushåll och månad. Avgiften är höjd för att klara av den kommande renoveringen av avloppsrören.

Styrelsen 2019

Siffran inom parentes anger husnummer.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

  • Mats Fahlestål (49)
  • Jörgen Nyberg (45)

Övriga förtroendevalda 2019

Revisorer

  • Jessica Homlström (25)
  • Jonas Ekman (81)

Revisorssuppleanter

  • Lena Engström (37)

Valberedning

  • Jonas Åkesson (79)
  • Anders Nyman

Pannskötare

  • Johan Andersson (21)

Hemsideansvarig

  • Mattias Nässén (67)