Städlistor

Den medlem som har städbrickan ansvarar för

  • borstning/skottning av plattan framför sopskåpen,
  • snöröjning och sandning av påfartsväg vid Lövstagatan samt cykel- och gångstig.

Varje medlem skottar och sandar en gångbar väg framför sin tomt.

Plogning av påfartsvägarna sköts av kontrakterad entreprenör, vanligtvis under kvällar och nätter.

Hus A (69-93) | Hus B (43-67) | Hus C (19-41) | Hus D (1-17)