Bilar

Barn är levande varningsmärken! Respektera den låga hastighetsgränsen, den är till för vår gemensamma säkerhet. Kör inte i onödan på tillfartsvägarna mellan huslängorna!

Parkering

Det råder parkeringsförbud på tillfartsvägarna mellan huslängorna eftersom det blir mycket trångt om det står bilar parkerade där. Parkeringsförbudet gäller även uppfarterna mot cykelbanan. Formellt har föreningen rätt att ta ut parkeringsavgifter på våra egna tillfartsvägar.

I- och urlastning är naturligtvis tillåten (bör normalt inte ta mer än cirka fem minuter). Tänk på att

  • grannarna måste kunna komma in/ur sina garage eller till/från sina egna hem,
  • ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste kunna komma fram.

Parkera i garaget, på den egna uppfarten, på någon parkeringsplats eller utmed Lövstagatan, men inte på tillfartsvägarna.

Biltvätt

Eken 2 har antagit Västerås Stads miljöpolicy (PDF). Av den anledningen är biltvätt, med schampoo, avfettningsmedel eller andra kemikalier, inte tillåten inom området, varken på de egna uppfarterna eller på tillfartsvägarna.

Biltvätt skall göras i tvätthall som kan ta hand om de miljöfarliga kemikalierna. Sådana tvätthallar finns på de flesta mackar.

Se även sidan om fordonstvätt på Västerås Stads webbplats.

Sophantering

För att hålla kostnaderna nere källsorterar vi hushållssoporna. Sopskåp finns vid varje garagelänga, mot Lövstagatan. Det finns kärl för:

  • komposterbart avfall,
  • restavfall,
  • tidningar.

Sopbilen kommer normalt en gång i veckan.

På förekommen anledning måste det tyvärr påpekas:

  • Förslut soppåsarna ordentligt!.
  • Lägg inte soppåsarna så att kärlen blir överfulla! Ofta finns det plats i kärlet strax intill.

Om sopbilen hämtar överfulla kärl så måste föreningen (det vill säga vi själva) betala extra för det.

Soppåsar för komposterbart avfall finns att hämta i ett av sopskåpen (det längst till vänster) eller på återbruken.

Sopor som inte skall lämnas i sopskåpen:

  • Plast-, metall- och pappersförpackningar, glas och batterier skall lämnas på någon återvinningscentral. Den närmaste återvinningscentralen finns på parkeringen bakom Hemköp (Gunnilbogatan).
  • Grovavfall, farligt avfall och el-avfall skall lämnas på något återbruk. Det finns återbruk på bland annat på Ängsgärdet och Stenby.

För mer information om källsortering, återvinningscentraler och återbruk, se Vafabs webbplats.

Radio/TV/Data

År 2005 installerades bredband i föreningen. Det är anslutet till Mälarenergi Stadsnät. Varje hushåll har ett uttag för bredbandstjänster (internet, tv, ip-telefoni med mera). För vidare information om tillgängliga tjänster se Stadsnätets webbplats.

Föreningen har avtal med Tele2Vision om kabel-tv. För närvarande (år 2008) betalar varje hushåll 300 kronor per år. Avgiften debiteras normalt i maj i samband med samfällighetsavgiften.